Veilig betalen

Betaalmogelijkheden

Home Cafeïne maakt u extra beinvloedbaar?

Cafeïne maakt u extra beïnvloedbaar?

uw bedrijf aanmelden

Onderzoek wijst uit dat drinkers van koffie of energiedrank makkelijker te beïnvloeden zijn door promotionele of overtuigende teksten en boodschappen.

Tachtig procent van volwassenen in Amerika en Europa drinken cafeïne in meer of mindere mate. Een groot deel van deze groep is op de hoogte van de bekende bijwerkingen van dit stofje. Het verhoogt het concentratie niveau en geeft een korte stoot energie. Wat veel mensen echter niet weten is dat cafeïne ervoor zorgt dat de drinker ervan makkelijker te overtuigen wordt. In een recent onderzoek aan de universiteit van Queensland in Australië deden meerdere deelnemers mee aan een discussie over het gevoelige onderwerp euthanasie. Alle deelnemers waren in de eerste instantie van mening dat euthanasie gelegaliseerd zou moeten worden. De onderzoekers zelf namen het tegenovergestelde standpunt in. Het doel van de onderzoekers: de deelnemers van gedachten laten veranderen.

Voor de aanvang van het onderzoek werd de helft van alle deelnemers een matige hoeveelheid cafeïne gegeven, de andere helft kreeg een placebo voorgeschoteld. Beide groepen waren er niet van op de hoogte welk van de twee dranken ze tot zich hadden genomen. Vervolgens moesten alle deelnemers zes artikelen lezen van auteurs die tegen euthanasie zijn.
Achteraf werd de deelnemers gevraagd wat ze van de eerdergenoemde stelling vinden. De groep die cafeïne toegediend heeft gekregen was meer beïnvloed door de overtuigende teksten dan de andere groep.

Maar hoe kan dit? Wat zorgt er nu voor dat cafeïne ons 'kwetsbaarder' maakt voor overtuigende teksten of woorden? Wanneer we zonder de invloed van cafeïne worden geconfronteerd met overtuigende teksten, schenken we simpelweg minder aandacht aan de boodschap. Vooral wanneer het aankomt op zeer beladen en ethische kwesties is het makkelijker een onderwerp te negeren. Door het drinken van cafeïne komen dergelijke boodschappen helder over, door de verhoogde concentratie wordt er harder nagedacht over stellingen waardoor er ook makkelijker kan worden afgezien van de initiële gedachten.

Let dus op! Koffie geeft niet alleen meer energie, u wordt er ook beïnvloedbaarder door. Al komt dit alleen maar door de tijdelijk verhoogde attentie.